سهامداران بورسی در روزها و هفته‌های قبل به دلیل وضعیت ناامیدکننده قیمت سهام تا حدود زیادی قید این بازار را زدند. بازدهی منفی بازارسهام در مهرماه، کاری با اعتماد سرمایه‌گذاران کرد که کمتر تحلیلگری بازگشت «اعتماد زودهنگام» آنها به بورس را پیش‌بینی می‌کند. در هفته‌های قبل اهالی بازارسهام بارها یک‌صدا از عدم‌شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت گلایه کردند. «مشاهده متن کامل خبر»