سازمان تعزیرات شرکت نفت بهران را ۱۱۸ میلیارد تومان جریمه کرده و حالا مدیران این شرکت اعلام کرده اند مدارک لازم برای برائت شرکت به دستگاه قضاء ارائه کرده اند. «مشاهده متن کامل خبر»