پتروشیمی شهید تندگویان با نماد شگویا این روزها اسیر حاشیه هایی شده است و خبرهایی مبنی بر صادرات پت ایران به چین و عدم عرضه محصول مورد نیاز کشور به بورس کالا مطرح شده است که پاسخ پتروشیمی تندگویان را در بر داشت. پاسخ شگویا چه بود؟ «مشاهده متن کامل خبر»