در چند روز گذشته و با انتشار گزارش تحقیق و تفحص درباره فولاد مبارکه، برای فولاد حاشیه‌های فراوانی ایجاد شده است و گزارش نشان می‌دهد که تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی در این نماد رخ داده است. آیا این نماد را بفروشیم؟ محمد رضوی کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد. «مشاهده متن کامل خبر»