فردا یکشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ مجمع عمومی ۶ نماد برگزار می‌شود. ۳ نماد جهت تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه مجمع تشکیل می‌دهند این نماد‌ها کدامند؟ «مشاهده متن کامل خبر»