امروز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ قرار است که سازمان خصوصی سازی سهام خود در فارس را به صورت یکجا عرضه کند. زمان ثبت سفارش کی و همچنین قیمت پایه هر سهم چقدر است؟ «مشاهده متن کامل خبر»