صندوق های اهرمی در بازار سرمایه

در این ویدئو اطلاعات جالبی را در مورد صندوق‌های اهرمی در اختیار شما قرار می‌دهیم. صندوق‌های اهرمی نوعی ابزار مالی جدید هستند. سازمان بورس تصمیم دارد تا با استفاده از این صندوق‌ها، روش‌های مدرن سرمایه‌گذاری جهانی را به بورس ایران وارد کند. این نوع از صندوق‌ها ویژگی‌های صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی را به صورت یکجا دارند.