شاخص کل امروز با رشد ۵هزار واحدی کار خود را آغاز کرده است. «مشاهده متن کامل خبر»