شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یکی از شرکت‌های مجموعه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این شرکت با هدف ارائه خدمات به چرخه‌ی کامل معاملات الکترونیکی ابزارهای مالی فعالیت می‌کند. ارائه انواع خدمات تخصصی، فنی و مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف پردازش داده‌ها و اطلاعات مالی و اقتصادی و بهینه سازی و پیاده سازی روش های عملیاتی، مدیریتی و رایانه‌ای در معاملات انواع اوراق بهادار و ابزارهای گوناگون مالی، از جمله مهم‌ترین وظایف این شرکت است. آدرس سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، TSETMC.com است.