بورس کالا ابلاغیه شرایط خرید خودرو را به کارگزاران ارسال کرد که براساس آن هر کد بورسی فقط امکان خرید یک خودرو سواری از بورس کالا را دارد. «مشاهده متن کامل خبر»