بورس اصلا وضعیت خوبی ندارد. فروش های گسترده توسط حقیقی ها در بازار، نشان دهنده وضعیت قرمز در بازار سرمایه است. «مشاهده متن کامل خبر»