رنج مثبت در بورس

تشخیص فوری رنج مثبت در بورس چطور در بورس رنج مثبت سهم ها را زودتر از دیگران تشخیص دهیم؟ در این ویدئو ضمن توضیح واژه رنج مثبت، شما را با کد فیلتر نویسی این مبحث آشنا خواهیم کرد.