مجید عشقی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار ، با حضور در برنامه تهران ۲۰ به بیان توضیحاتی درخصوص دستاوردهای سازمان در مدت اخیر پرداخت. «مشاهده متن کامل خبر»