امروز ۲۳ مردادماه نماد (وبانک ۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید. دلیل این توقف چه بود و چه زمانی بازگشایی خواهد شد؟ «مشاهده متن کامل خبر»