۱۵ تیر ماه سال جاری بود که شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با نماد حپترو اعلام کرد که این شرکت تصمیم دارد نسبت به فروش یک دستگاه کشنده فوتون تصادفی با شرایط موجود اقدام نماید. امروز یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ حپترو اعلام کرد که این فوتون فروخته شده است. «مشاهده متن کامل خبر»