حجم مبنا

چرا قیمت پایانی بعضی از سهم‌ها با وجود صف خرید ۵ درصد رشد نمی‌کند؟ حجم مبنا و تأثیر آن بر قیمت پایانی