جزئیات بزرگترین عرضه اولیه ۱۴۰۱ بورس + زمان عرضه و نقدینگی مورد نیاز

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۳:۲۷

روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه ۷ درصد از سهام شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر عرضه اولیه خواهد شد.

فردای اقتصاد: روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ تعداد یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون سهم معادل ۷ درصد از شرکت "بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر" در بخش "شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی" فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران و نماد "وکغدیر" به روش قیمت ثابت عرضه خواهد شد.

قیمت مبنا و حداکثرسهمیه هر کد

قیمت مبنای یک هزار و ۵۵۰ تومان و حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۳ هزار سهم خواهد بود.

میزان نقدینگی مورد نیاز

بنابراین حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در این عرضه، ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

جزئیات بزرگترین عرضه اولیه ۱۴۰۱ بورس + زمان عرضه و نقدینگی مورد نیاز

جزئیات بزرگترین عرضه اولیه ۱۴۰۱ بورس + زمان عرضه و نقدینگی مورد نیاز

«مشاهده متن کامل خبر»