در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۴ مرداماه ۱۴۰۱ معاملات ۵ نماد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده متوقف خواهند شد. این نماد‌ها کدامند و دستور جلسه برگزاری این مجامع چیست؟ «مشاهده متن کامل خبر»