در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۳ شهریورماه معاملات ۳ نماد متوقف خواهند شد؛ این نمادها چه زمانی مجمع برگزار می کنند؟ و دلیل برگزاری مجمع این نمادها چیست؟ «مشاهده متن کامل خبر»