نماد ۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته و دو سهم مثبت هم برای چند روز تعلیق شدند و امروز آخرین مهلت خرید و فروش یک سهم است. «مشاهده متن کامل خبر»