تفاوت DPS ، EPS‌ و سود انباشته چیست؟

یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در بورس، دریافت سود نقدی مجامع است. شرکت‌ها معمولا کل سود شناسایی شده در طول سال را بین سهام‌داران تقسیم نمی‌کنند و بخشی را در قالب سود انباشته ذخیره می‌کنند.

تو این ویدئو با سود نقدی و سود انباشته و تفاوت‌های آن‌ها با سود هر سهم یا EPS آشنا می‌شوید.