مدیر صندوق درآمد ثابت ترنج می‌گوید: تعیین میزان کف خرید برای صندوق‌ها، اقدام خوبی نیست، چرا که فشار وارد شده، آن‌ها را در سود پرداختی به سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌کند. «مشاهده متن کامل خبر»