ابوالفضل ابراهیمی‌زاده گفت: این قبیل اقدامات (تصویب بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه) کاتالیزورهای مثبت هستند و تاثیر مثبت خود را خواهند داشت اما به هر حال باید به سرمایه‌گذاران هم حق داد در شرایطی که بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به تورم انتظاری محتاطانه‌تر عمل کنند. «مشاهده متن کامل خبر»