در نتیجه تعامل بازار پول و سرمایه سقف تراکنش کارگزاری‌ها با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی ۱۰ برابر شد. از طرفی، اقدامات دیگر کارگروه مشترک بانک‌مرکزی و بورس‌ها و حمایت‌های دولت از بازار سرمایه به مرور زمان موجب کاهش ریسک بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار می شود «مشاهده متن کامل خبر»