پس از گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مشخص شد که این شرکت تخلف بیش از ۹۱ میلیارد تومانی داشته است. یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر این تخلف را روی بازار سرمایه توضیح می‌دهد. «مشاهده متن کامل خبر»