به دنبال اعلام کناره گیری رهبر جریان صدر از دنیای سیاست در عراق ناآرامی هایی ایجاد شده است که به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شده است. آیا این ناآرامی ها و اوضاع داخلی عراق بر بازار سرمایه ایران تاثیرگذار است؟ «مشاهده متن کامل خبر»