تحلیل بنیادی بانک قرض الحسنه رسالت با نماد وسالت (آبان ۱۴۰۱)