شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال جاری به واسطه کاهش درآمدهای عملیاتی و افزایش بهای این درآمد ها در کنار رشد هزینه های این مجموعه با کاهش ۶۵ درصدی سود خالص شش ماهه خود به نسبت شش ماهه سال قبل مواجه است. روند حاشیه سود خالص فصلی گل گهر نشان می دهد که این مجموعه در صورتی که با فرمان فصل های اخیر پیش برود به سرعت به زیان دهی خواهد رسید. «مشاهده متن کامل خبر»