تحلیل بنیادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی (آبان ۱۴۰۱)