تحلیل بنیادی کارخانجات تولیدی شهید قندی با نماد بکام (آبان ۱۴۰۱)