در گزارشی که در ادامه از نظر می گذرد از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جوانب مختلف «بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه» پرداخته‌ایم. «مشاهده متن کامل خبر»