در شرایط کنونی بیشترین سود انباشته شرکت های بورسی مربوط به نمادهای شستا، فملی، میدکو، کگل، پارسیان، شپنا وغدیر و پارس است. «مشاهده متن کامل خبر»