اگر برجام امضا شود و یک توافق خوب و قابل اتکا شکل بگیرد، احتمالا نرخ بهره با کاهش مواجه می‌شود و بازار سهام از محل منافعی که از رفع تحریم‌های با کیفیت و قابل اتکا شامل حالش می‌شود، می‌تواند یک بخش قابل توجهی از اثر منفی کاهش نرخ ارز را جبران کند. «مشاهده متن کامل خبر»