کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیمات جزیره‌ای و حذف یک عامل نمی‌تواند مشکلات بازار سرمایه را حل کند و تغییر روند بازار را در پی داشته باشد. «مشاهده متن کامل خبر»