جعفر قادری گفت: مشارکت خارجی‌ها (از طریق بورس بین‌الملل) در واحدهای تولیدی، باعث تقویت امنیت کشور شده و موجب می‌شود شرکت‌های خارجی در حوادث مختلف همراه دولت باشند؛ زیرا منافعشان به کشورمان گره خورده و سعی می‌کنند در کنترل تنش‌ها تاثیرگذار باشند. «مشاهده متن کامل خبر»