فیلم آموزشی بورس به زبان ساده (بخش ۲)

بخش ۲ : ارزش دفتری، ذاتی، اسمی، بازار / تالار اصلی و فرعی بورس / معیارهای انتخاب کارگزار / شرکت سهامی عام و خاص