بهترین سهام بنیادی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات (آبان۱۴۰۱)

در این ویدیو با استفاده از نرم افزار مربوطه به بررسی بهترین سهام بنیادی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات با استفاده از غربالگری توسط فیلترهای زیر می پردازیم :
۱. تایید شدن روند سودآوری TTM
۲. رشد حداقل ۱۰درصد شیب TTM
۳. رشد حداقل ۴۰درصدی در کانسلیم در دو فصل گذشته
۴. آخرین گزارش شرکت ، بهترین گزارش در یک سال گذشته
نکته مهم : این گزارش در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ تهیه شده است و با انتشار گزارش های جدید شرکت ها ممکن است تغییر کند