بهادر بیژنی فوق لیسانس معارف و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) بوده و از زمان صالح آبادی تاکنون مشاور چندین رئیس سازمان بورس در امور بین‌الملل بوده و هست. «مشاهده متن کامل خبر»