چند صباحی است که با پیشرفت در مذاکرات، هر دو طرف مذاکره کننده به این موضوع اذعان دارند که به توافق بسیار نزدیک شده ایم. موضوعی که ذهن سهامداران را درگیر کرده است این است که بعد از احیای برجام بورس چه واکنشی را نشان می دهد؟ محمد رضوی کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد. «مشاهده متن کامل خبر»