دولت برای واگذاری سهام دو غول خودروسازی اعلام آمادگی کرده و به خودروسازان و دیگر زیرمجموعه خود اعلام شده که قرار است سهام باقی مانده این دو شرکت واگذار شود و باید با ارزش گذاری همکاری لازم انجام شود. «مشاهده متن کامل خبر»