عملکرد دولت رئیسی در بورس تهران یکی از مناقشه برانگیزترین بخش‌های کارنامه یکساله دولت سیزدهم در حوزه مدیریت اقتصادی کشور است. «مشاهده متن کامل خبر»