توافق از آنچه که فکر می کردیم نزدیکتر است و خبرها حکایت از آن دارد که احتمالا هفته آینده توافق صورت گیرد. با این اوصاف، پرسش بسیاری از سهامداران این است که صنایع پیشرو بعد از توافق کدام صنایع خواهند بود؟ ندا عباسی کارشناس بازار سرمایه به این پرسش پاسخ داده است. «مشاهده متن کامل خبر»