در کشور خودروی اقتصادی با کیفیت نداریم، وزیر صمت در پاسخ به این سوال که دو شرکت این خودرو و سایپا می توانند خودرو وارد کنند گفت: اگر شرایط را دار باشند مانعی ندارد. «مشاهده متن کامل خبر»