علیرضا توکلی کاشی گفت: اوراق گام یک ابزار مالی جدید برای تامین مالی واحدهای تولیدی است و در عمل، از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی زنجیره تولید و همچنین تامین مالی واحدها استفاده می‌کند. «مشاهده متن کامل خبر»