الگوی هارمونیک AB=CD در تکنیک‌های تکنیکال

در این ویدئو قرار است در رابطه با الگوی هارمونیک AB=CD در تکنیک‌های تکنیکال صحبت کنیم.