الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی یکی مهم ترین تکنیک های تحلیل تکنیکال است که هر سرمایه گذار می بایست با آن آشنا باشد که در این ویدئو و در مقاله زیر بطور جامع در این باره صحبت شده است.