در اولین روز کاری آبان ماه، شاخص کل به کانال ۱.۲ میلیونی سقوط کرد و در همین راستا نیز ارزش سهام عدالت به کانال ۸ میلیونی ریزش کرد. «مشاهده متن کامل خبر»