ارزش سهام عدالت با توجه به نوسانات بورس افزایش و کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب ارزش سهام عدالت نیز برای دومین روز متوالی همانند شاخص بورس رشد کرد و سهامداران سهام عدالت شاهد رشد پرتفوی خود بودند. ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟ «مشاهده متن کامل خبر»