ارزش روز سهام عدالت امروز به قیمت ۷ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رسید. «مشاهده متن کامل خبر»