امروز اخبار بسیاری در حوزه بورس و اقتصاد و سیاست منتشر شد اما به نظر می رسد ده خبر بیشتر از سایر اخبار بورس فردا را تحت تاثیر قرار دهند. پیشنهاد می شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید و ببینید. «مشاهده متن کامل خبر»